Facebook
SHARE

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุ คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ฯ และทันตกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

 

 

แบบเสื้อ
มี 2 แบบ
Fun Run &
MINI Marathon

VIP
5.8 Km. OR 14.4 Km.

เหรียญ
เหรียญจะได้รับเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย
ประเภทวิ่ง
และของที่ท่านจะได้รับ
Fun Run 5.8 Km
ค่าสมัคร 450 .-

1. ได้เสื้อวิ่ง 1 ตัว
2. ได้เหรียญ (*เมื่อเข้าเส้นชัย)
3. ได้เลข BIB
Mini Marathon 14.4 Km
ค่าสมัคร 550 .-

1. ได้เสื้อวิ่ง 1 ตัว
2. ได้เหรียญ (*เมื่อเข้าเส้นชัย)
3. ได้เลข BIB
VIP
ค่าสมัคร 1,000 .-

1. ได้เสื้อ VIP 1 ตัว และเสื้อวิ่งอีก 1 ตัว
2. ได้เหรียญ (*เมื่อเข้าเส้นชัย)
3. ได้เลข BIB
การแข่งขัน
นับอายุ ณ วันจัดกิจกรรม


เส้นทางวิ่ง
กำหนดการ
05.00 น. แอโรบิคอบอุ่นร่างกาย
05.20 น. พิธีเปิดงาน
05.30 น. CHECK-IN 5.8Km และ 14.4Km. ที่จุดปล่อยตัว
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 14.4Km.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run 5.8 Km.
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล / พิธีปิด
กำหนดการรับสมัคร
 • ตั้งแต่วันนี้
  เปิดรับสมัครลงทะเบียนวิ่ง
 • 27 มกราคม 2566
  ปิดรับสมัครลงทะเบียนวิ่งแต่ยังสามารถชำระค่าสมัครได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2564
  เริ่มส่งเสื้อวิ่งสำหรับนักวิ่งแจ้งจัดส่ง
 • สามารถติดต่อรับเสื้อได้แล้ววันนี้
  นักวิ่งรับเสื้อและเลข BIB ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสำหรับนักวิ่งที่ประสงค์รับเสื้อแทนให้นำบัตรประชาชนหรือหลักฐานระบุตัวตนนักวิ่งมาด้วย
 • สามารถติดต่อรับเสื้อได้แล้ววันนี้
  นักวิ่งสามารถแจ้งรับเสื้อและเลข BIB ได้ที่หน้างานก่อนงานเริ่มอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

กฏกติกา

 • การแข่งขันวิ่งในรายการ "RUNแล่นล่น" นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน-เดือน-ปีเกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ MINI MARATHON 14.4 กม. และ FUN RUN 5.8 กม.)
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อื่นและรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 3 รางวัล รวมถ้วย Over All และ ถ้วยแฟนซี
 • การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
 • ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น

ข้อตกลงการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
 • สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถโอน เปลี่ยนชื่อ หรือจำหน่ายให้ผู้อื่นได้
 • การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม
 • เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

ช่องทางการโอน

น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร์

เลขที่บัญชี 603-0-82202-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาตากแจ้งการชำระเงิน


เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครกรุณาแจ้งการโอนเงินแนบสลิปที่เมนู
"ยืนยันการสมัคร / ตรวจสอบสถานะ"

ติดต่อสอบถาม
Facebook
คุณจารุวรรณ จันทร์อินทร์
โทร. 083-9511721
คุณหทัยชนก อินพรหม
โทร. 083-4113995
หรือ Facebook

Runแล่นล่น Mini Marathon