ลงทะเบียน "Fun Run 4.6 km"

* โปรดใช้ข้อมูลจริงในการสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร


ข้อมูลนักวิ่ง


ชาย หญิง

รับด้วยตัวเอง
จัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าจัดส่ง 60 บาท)

ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน


ความต้องการของนักวิ่งที่ต้องการให้ผู้จัดดำเนินการให้เป็นพิเศษ

กรุณาอ่าน
* กรณีที่ท่านต้องการให้ผู้จัด จัดส่งเสื้อให้ท่านทางไปรษณีย์ ทางผู้จัดจะทำการจัดส่งของให้ท่านตั้งแต่วันที่ปิดรับสมัครจนถึงก่อนวันจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์

* เมื่อท่านทำการสมัครเสร็จสิ้นจะไม่สามารถขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ ทุกกรณี

* เมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการสมัครให้ติดต่อทีมผู้จัดโดยด่วน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง
และจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการร่วมกิจกรรมทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรม และยินยอมให้คณะกรรมการจัดกิจกรรม ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการร่วมกิจกรรมและนำไปเผยแพร่

ช่องทางการโอน

น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร์

เลขที่บัญชี 603-0-82202-0
ธนาคารกรุงไทย สาขาตากแจ้งการชำระเงิน


เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครกรุณาแจ้งการโอนเงินแนบสลิปที่เมนู
"ยืนยันการสมัคร / ตรวจสอบสถานะ"

ติดต่อสอบถาม
Facebook
คุณจารุวรรณ จันทร์อินทร์
โทร. 083-9511721
คุณหทัยชนก อินพรหม
โทร. 083-4113995
หรือ Facebook

Runแล่นล่น Mini Marathon